Geschiedenis

In de vergadering van 16 juli 1917 keurde de Gemeenteraad het stratenplan goed voor de tuinstadwijk ‘Houtrust’. De bouw van woningen liet niet lang op zich wachten en vanaf 1918 breidde de wijk (tegenwoordig bekend als de Vogelwijk) zich snel uit. In 1920 was het gebied rond onze school reeds aangelegd en werd het tijd dat er ook een voorziening kwam voor een schoolruimte voor lager onderwijs. In 1924 werd dan ook besloten dat aan het Nachtegaalplein een school voor gewoon lager onderwijs moest komen. In november 1925 werd het gebouw aan de Nachtegaalplein voor het eerst in gebruik genomen. De school bestond uit 6 leerlokalen, 1 lokaal voor handenarbeid, 1 onderwijzerskamer, 1 bediendevertrek en 1 gymnastieklokaal met berging tevens kleedkamer. Op 1 november 1925 werd tot hoofd van de school benoemd de heer B. van Julsingha.

Wilt u meer weten? Download het jubileumboekje welke is opgesteld ter gelegenheid van de 60e verjaardag van onze school. Of kijk eens hier.
nachtegaalplein19a-ols1933-HGA001191377-kx