MR

Hier vindt u informatie over de activiteiten van de medezeggenschapsraad (MR) van de Houtrustschool. De MR vertegenwoordigt de mening van de ouders en de personeelsleden richting het schoolbestuur. Daarom is de MR altijd benieuwd naar uw ervaringen met en opmerkingen over de school. Wij hopen dat u na het lezen van dit onderdeel van de site, ons makkelijker weet te vinden en gebruik zult maken van de mogelijkheden die de MR u te bieden heeft. U kunt MR leden direct aanspreken of gebruik maken van het E-mail adres mr@houtrustschool.nl

MR-leden

Oudergeleding:

Judith Hall

Laurens Tops

Maxime Vollers

Personeelsgeleding:

Aster Schueler

Dennis Ouwerkerk

Sabine Meewis

Vriendelijke groeten,

Medezeggenschapsraad Houtrustschool

Agenda en notulen: