MR

Hier vindt u informatie over de activiteiten van de medezeggenschapsraad (MR) van de Houtrustschool. De MR vertegenwoordigt de mening van de ouders en de personeelsleden richting het schoolbestuur. Daarom is de MR altijd benieuwd naar uw ervaringen met en opmerkingen over de school. Wij hopen dat u na het lezen van dit onderdeel van de site, ons makkelijker weet te vinden en gebruik zult maken van de mogelijkheden die de MR u te bieden heeft. U kunt MR leden direct aanspreken of gebruik maken van het E-mail adres mr@houtrustschool.nl

Vriendelijke groeten,

Medezeggenschapsraad Houtrustschool

Agenda en notulen:

Jaarverslag 2013-2014 MR