Onze visie

Waar we als school voor gaan:

 • Op OBS Houtrust gaat ieder kind met plezier naar school.
 • Op OBS Houtrust bieden we een warm en veilig pedagogisch klimaat met een duidelijke structuur.
 • Op OBS Houtrust zijn we resultaatgericht; we leggen de lat hoog.
 • Op OBS Houtrust streven we naar maximale ontplooiing van ieder kind op sociaal, emotioneel, communicatief, cognitief, motorisch, creatief en cultureel gebied door middel van een gevarieerd lesaanbod.
 • Op OBS Houtrust bieden we een uitdagende en stimulerende leeromgeving.
 • OBS Houtrust is een ‘Gezonde School’.
 • Op OBS Houtrust communiceren we met een open houding en werken we op een respectvolle wijze met elkaar.
 • Op OBS Houtrust leren de kinderen van elkaar en met elkaar.
 • Op OBS Houtrust leren we de kinderen verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandigheid te ontplooien.
 • Op OBS Houtrust streven we naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de ouders.
 • Op OBS Houtrust krijgen de kinderen de kans om kennis te maken met een gevarieerd naschools aanbod.
 • Op OBS Houtrust zijn de leraren professionals.