Vrienden van OBS Houtrust

Wat is de Stichting Vrienden van OBS Houtrust
Vrienden van OBS Houtrust is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld de Houtrustschool financieel te steunen. Hierdoor kunnen voorzieningen worden gerealiseerd, die anders niet of alleen in een beperktere vorm mogelijk waren. Denk hierbij aan vernieuwing het schoolplein, maar ook kleine dingen zijn mogelijk. Wat het wordt hangt af van de behoefte van de school. Elk jaar geeft de school aan voor welk doel ze ondersteuning kunnen gebruiken.

De Stichting Vrienden van OBS Houtrust is in juni 2014 opgericht en heeft recent haar eerste grote schenking aan de school gerealiseerd. Hiervan is een nieuw podium aangeschaft, zodat onze kinderen op een veilige wijze kunnen genieten van elkaars voorstellingen en bijvoorbeeld het bezoek van Sinterklaas.

De komende jaren gaan wij ons ook actief inzetten om de opbrengsten binnen de stichting te optimaliseren waardoor we meerdere wensen van school kunnen realiseren. Hierbij kunnen we je hulp goed gebruiken!
Wil je de Houtrustschool steunen, financieel of materieel? Je bijdrage, zowel in geld als in natura, is zeer welkom. Dit kan op uiteenlopende manieren omdat we voor iedereen een mogelijkheid willen bieden om iets te doen. Bij elke activiteit is dat weer anders daarom communiceren we per activiteit duidelijk wanneer je als ouder wat kan doen.

Bestuur van de Stichting:
De stichting bestaat uit actieve ouders van kinderen op school. Onderstaande personen hebben zitting in het stichtingsbestuur.
Nico Mienstra: Voorzitter
Jeroen Boerrigter: Penningmeester
Catharina Duschka – Holties
Tim Zijderveld
Jochem van Loon
André Mahieu

Wil je ook een steentje bijdragen aan de stichting? Graag! Spreek ons dan even aan op het schoolplein, of stuur een mailtje naar VriendenvanOBSHoutrust@gmail.com.

Onze doelgroepen:
We hebben ons tot doel gesteld om per jaar 7.000 euro op te halen. Hiervoor gebruiken we twee bronnen van inkomsten:

1. Inkomsten uit activiteiten waar de kinderen en/of hun ouders bij betrokken zijn.
Zoals het maken en verkopen van kerstkaarten of een sponsorloop. Bij dergelijke activiteiten staat het bevorderen van de betrokkenheid van ouders en kinderen bij school voorop, de financiële bijdrage is beperkt( als ouders meer willen bijdragen kan dat immers direct via de ouderlijke bijdrage).
2. Inkomsten van lokale middenstand, gemeentelijke fondsen en andere instanties.
Met deze partijen maken we, binnen de mogelijkheden van het sponsorprotocol van de Haagsche Scholen Convenant (b.v. geen opzichtige reclame, of lesmateriaal verstorende activiteiten), afspraken hoe ze de school kunnen ondersteunen.

Onze wapenfeiten
Het afgelopen jaar hebben we een aantal leuke activiteiten kunnen organiseren.

  • Haagsche kakker: van Hans & Frans Hessing rond de kerst verkopen we deze lokale lekkernij
  • Theedoeken: alle kinderen hebben een mooi zelfportret getekend en deze komen allemaal samen op één theedoek. Ook leuk als cadeautje voor familie
  • Recycling. Met Bag2School halen we drie keer per jaar oude kleding en schoenen op ,dit zorgt voor een mooie constante opbrengst.
  • Sponsorloop: voor de sponsorloop hebben we voor alle kinderen een T-shirt laten maken met daarop een mooie groep sponsors. Daarnaast hebben de kinderen met hun rondjes een behoorlijk bedrag bij elkaar gelopen
  • Kerstkaarten: in alle klassen hebben de kinderen kerstkaarten gemaakt en daarna met een goede marge verkocht
  • Wijn verkoop: Ter ondersteuning van menig kerstdiner hebben we mooie wijnen geselecteerd en per doos verkocht

Ons nieuwe jaardoel:
Dit jaar willen we onze bijdrage graag gebruiken om de toiletten op de Houtrustschool te vernieuwen. De staat van de toiletten is een terugkerend onderwerp in het tevredenheidsonderzoek onder ouders. Om die reden willen we door onze bijdrage de vernieuwing van de toiletten versnellen zodat we niet hoeven te wachten op de reguliere vernieuwing van de Haagse Scholen. Hierdoor kunnen onze kinderen in de loop van volgend jaar al profiteren van moderne en frisse toiletten

Binnen het thema zullen we hiervoor uiteenlopende activiteiten en acties ontwikkelen. Hierover later meer.