Onze missie

Missie en visie zijn het hart van iedere organisatie. Intern zorgt een missie en visie voor motivatie, inspiratie en richting. Extern moet dit voor een duidelijk beeld van de organisatie zorgen.

“Wij streven ernaar om ieder kind bewust te laten groeien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Wij vullen hun rugzak met vaardigheden en kennis waarmee zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en klaar zijn voor de toekomst.” 
Ons motto: uitdagend en sportief!

Openbaar

 • Ieder kind is welkom
  De school staat open voor iedereen ongeacht geaardheid, etniciteit, culturele achtergrond of levensovertuiging.
 • Wederzijds respect
  Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.
 • Normen en waarden
  Op de openbare school worden de normen en waarden van onze samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte aan opvattingen van minderheden.
 • Open karakter
  De openbare school heeft een open karakter. Een goede communicatie en open houding vinden wij belangrijk.
 • Levensbeschouwing en godsdienst
  De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn met de samenleving.

In beweging
Onze school onderscheidt zich door het bewegingsonderwijs. Vier keer per week krijgen de kinderen vanaf groep 3 gymles van een vakleerkracht (de kleuters 2 keer per week). Daarnaast doet onze school vaak mee met sporttoernooien buiten schooltijd. ‘In beweging’ staat ook voor het ‘in beweging zijn’ als organisatie. We zijn constant bezig ons onderwijs verder te ontwikkelen en te vernieuwen.

Optimale leeromgeving
OBS Houtrust streeft naar het creëren van een leeromgeving waarin de volgende kernwaarden centraal staan:

 • Warm en veilig
 • Structuur en rust
 • Uitdagend en stimulerend

Maximale ontplooiing
OBS Houtrust streeft naar het geven van gedegen onderwijs waarbij we het maximale uit ieder kind proberen te halen. Hoe we dit doen, leest u in hoofdstuk 4 en 5 van onze schoolgids.

Ieder kind
Om uw kind de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen moet uw kind met plezier naar school gaan. We besteden daarom extra aandacht aan het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind.