Helpt u mee?

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school van hun kind. Dat kan op verschillende manieren:

  • Kom naar de jaarlijks informatieavond en maak kennis met de leerkracht van uw kind.
  • Kom naar de rapportavonden om over de vorderingen van uw kind te praten (2x per jaar).
  • Loop bij vragen vooral langs bij de leerkracht, IB-er of directie.

Daarnaast hebben wij uw hulp hard nodig!

  • Word lid van de Medezeggenschapsraad.
  • Kom helpen bij de Activiteitencommissie.
  • Kom helpen bij de overblijf.
  • Kom helpen bij de schoolbibliotheek.