Kosten

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen alle ouders een factuur voor het gehele schooljaar. Indien u de factuur in termijnen wilt betalen, kunt u dit per email aangeven via e.brune@obshoutrust.nl . Hieronder treft u een overzicht:

Overblijven
€145,- (maandbedrag voor leerlingen die later instromen: €14,50)
€1,50 (voor incidenteel overblijven)

Schoolreisjes
Groep 1 en 2: €30,-
Groep 3 en 4: €30,-
Groep 5 en 6: €30,-
Groep 7 en 8: €160,- (werkweek Heino)

Frans groep 7 en 8
Deelname les: €125,- groep 7.
Deelname les: €125,- groep 8.

Naschoolse activiteiten
Deze activiteiten zullen apart na aanmelding worden gefactureerd (€30,-).

Vrijwillige ouderbijdrage
Ouders ontvangen daarnaast ook een factuur van de activiteitencommissie voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is vastgesteld op €40,00. U kunt dit bedrag overmaken naar rekeningnummer NL 23 ABNA 0485394936 t.n.v. Oudervereniging Houtrustschool.