Gezonde school

Onze school is een Gezonde School. Sinds 2014 heeft onze school het certificaat “Sport en Bewegen”. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee. Naast het extra aanbieden van gymlessen is onze school ook bezig op andere vlakken zoals: fruit op school, stimuleren gezonde voeding. Onze ambitie is om ook het certificaat “Sociaal-emotionele ontwikkeling” te halen. Klik HIER voor het laatste beoordelingsrapport.  logo gezonde school


Fruit op school

Onze school doet mee aan het EU programma Schoolfruit. Gedurende 25 weken van het schooljaar krijgen de kinderen 3 keer per week gratis een stuk groente of fruit aangeboden. Na deze 25 weken stopt het programma. Wel blijven we het eten van fruit en groente promoten en spreken we vaste ‘fruitdagen’ af met de ouders.

Schoolmelk
Op school wordt gelegenheid gegeven tot het drinken van melk. U kunt zich rechtstreeks voor de schoolmelk aanmelden via www.schoolmelk.nl. Het gaat hier alleen om halfvolle melk. Na iedere vakantie, uitgezonderd de zomervakantie, zal houdbare melk worden geleverd.