Schooltijden

In de wet staat dat kinderen in 8 jaar minimaal 7520 uur onderwijs moeten krijgen. Aangezien de schooltijden van de onderbouw en de bovenbouw bij ons op school gelijk zijn, betekent het dat de kinderen per schooljaar minimaal 940 uur onderwijs moeten krijgen. Bij het opstellen van de jaarkalender en het vaststellen van de margedagen houden wij hier rekening mee. Om enige marge te behouden, zorgen wij er ieder jaar voor dat alle kinderen ongeveer 960 uur onderwijstijd krijgen.

Op onze school hanteren we de volgende lestijden:

Groep 1 t/m 8 ochtend middag lestijd
Maandag 08.30 uur tot 12.00 uur 13.00 uur tot 15.00 uur 5,5 uur
Dinsdag 08.30 uur tot 12.00 uur 13.00 uur tot 15.00 uur 5,5 uur
Woensdag 08.30 uur tot 12.00 uur x 3,5 uur
Donderdag 08.30 uur tot 12.00 uur 13.00 uur tot 15.00 uur 5,5 uur
Vrijdag 08.30 uur tot 12.00 uur 13.00 uur tot 15.00 uur 5,5 uur