Vakantie- en margedagen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data voor de zomervakantie, de kerstvakantie en 1 week meivakantie. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Binnen Den Haag worden er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat alle basisscholen tegelijk vakantie hebben. Tot slot mogen wij als school nog enkele margedagen inplannen. Ons team gebruikt deze dagen voor scholing. Hieronder treft u onze jaarplanner.
Jaarplanning ouders 2020-2021