Verlof

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dat betekent dat kinderen niet zomaar vrij kunnen krijgen van school. Onze school heeft een “Protocol aanvraag verlof” waarin exact staat aangegeven wanneer we hier een uitzondering op mogen maken. De regels worden overigens niet door de school bepaald maar zijn voor alle scholen gelijk. Om een aanvraag tot verlof in te dienen, kunt u onderstaand aanvraagformulier bij de directie inleveren. De directie zal dan zo snel mogelijk uw aanvraag afhandelen.

Formulier aanvraag verlof
Protocol aanvraag verlof 2011