De remedial teacher, Wietske Hilberdink, werkt met kleine groepjes kinderen die gebaat zijn bij extra ondersteuning. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de leerkracht en intern begeleider.

Naast remedial teaching krijgen de kinderen ook extra ondersteuning vanuit onze groepsondersteuning: Annemarie van Beek en Debbie Geurse.