De remedial teacher werkt met kleine groepjes kinderen die gebaat zijn bij extra ondersteuning. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de leerkracht en intern begeleider.