En daar zijn wij blij mee.
De look and feel past beter in het huidige tijdsbeeld en de informatie is compleet bijgewerkt naar de huidige stand van zaken (voor zover van toepassing). We hebben ook nieuwe, eigentijdse en frisse afbeeldingen geselecteerd die meer passen bij de missie en visie die wij hebben voor onze school, medewerkers en leerlingen.

Team Houtrust