Gymles
Onze school heeft ervoor gekozen om zich te profileren met het bewegings-onderwijs. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen namelijk 4 keer per week gymles van onze vakleerkracht (en de kleuters 2 keer per week). Voor de gymlessen zijn gymkleren en gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht.

Alle kinderen vanaf groep 3 douchen na de gymles. Geef dus een handdoek mee en eventueel badslippers. Het dragen van sieraden tijdens de gymles is niet toegestaan. Als uw kind een keer niet mee kan doen aan de gymles verzoeken we u een email te sturen naar de vakleerkracht D. Ouwerkerk.


Gezonde school
Onze school is een Gezonde School. In 2014 en 2018 heeft onze school het certificaat ‘Sport en Bewegen’ uitgereikt gekregen. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee. Naast het extra aanbieden van gymlessen stimuleert onze school ook een gezonde voeding.